Mjåseth Multiservice utføre da aller meste, alt ifrå skogsarbeid/hagearbeid, grunnarbeid til vedlikehald av bygningar og maskiner, for å nemne nåke.

 

Ingen jobb for liten, ingen jobb for stor.

 

 

Ta kontakt for et uforplikta tilbod og gratis synfaring.

 

 

 

Sammarbeids partnera

 

Tommy Maskin:

Tlf: 994 35 300

 

Askvoll Transport & Entrepenørservise

Tlf: 91103710

Følg oss på Facebook

2017 © M.Multiservice